De advocaten

Mw mr. J.B. Pieters

AdvocaatPieters

Mevrouw J.B. Pieters (6 april 1965)  is in 1990 afgestudeerd in het Nederlands recht, hoofdrichtingen Privaat- en Strafrecht aan de universiteit van Groningen. Daarna heeft zij drie jaar gewerkt als gerechtsecretaris bij de rechtbank te Middelburg. Sinds 1993 is zij werkzaam in de advocatuur. Zij maakt deel uit van de Drentse Strafrecht Advocaten, een groep strafrechtspecialisten die het niveau van de strafrechtpleging in Drenthe probeert te verhogen. Daarnaast is zij lid van de Commissie van Toezicht van de PI Veenhuizen, afdeling Esserheem.

Zij ziet met deze commissie toe op de correcte naleving van de regels voor het gevangeniswezen door de directie van deze instelling.

Mevrouw Pieters is werkzaam op het gebied van het strafrecht. Zij heeft de overtuiging dat politie en justitie alleen goed kunnen en zullen functioneren wanneer er advocaten zijn die er kritisch op toezien dat dit ook gebeurt. Elke burger, ook u, kan worden geconfronteerd met het optreden van de politie. Zij het in het verkeer, zij het vanwege een ruzie of vanwege de kinderen. En voor een rechtvaardige behandeling van de zaak moet ook uw kant van de zaak naar voren worden gebracht. Heeft de politie u niet juist behandeld of verdenkt justitie u van zaken die u niet heeft begaan dan is het beslist nodig dat de rechter daarvan kennis kan nemen. En omdat u niet elke dag voor de rechter staat en mr. Pieters bijna wel kan zij u uitstekend bijstaan.

Mevrouw Pieters is een geboren en getogen Drent. U hoeft dan ook geen dure woorden of hoge tonen te verwachten, evenmin als een marmeren vloer of water uit een karaf. En misschien zit mevrouw Pieters ook niet iedere dag even strak in het pak. Maar ze heeft verstand van strafzaken en u kunt er op rekenen dat u het kantoor met een geruster gevoel zult verlaten dan u er binnen kwam.

Dhr mr. J.H.S. Kroeze

AdvocaatJoris

Sinds 2011 werkt dhr. Kroeze bij het kantoor van mw. Pieters. Zijn praktijk bestaat onder meer uit het bieden van bijstand in strafzaken. Op dit terrein kan hij putten uit een ruime ervaring. Hij heeft een aantal jaren gewerkt voor de Rechtbank en ook voor het Openbaar Ministerie waar hij bij alle soorten strafzaken betrokken was. Van fietsdiefstallen tot moordzaken. Van kantonrechterzaken tot megazaken. Dat dhr. Kroeze alle zijden van het strafproces heeft meegemaakt zal hij inzetten om u zo goed mogelijk bij te staan.

Wil de politie met u spreken omdat u wordt verdacht van een strafbaar feit, heeft u een dagvaarding of een strafbeschikking ontvangen? Het is verstandig om met ons kantoor te bellen om te vragen wat we voor u zouden kunnen betekenen. Laat u de kans voorbij gaan om verweer te voeren, dan kan dit later voor vervelende problemen zorgen.

Daarnaast kan dhr. Kroeze u goed helpen bij problemen rondom uw kinderen. Wanneer uw kinderen in contact zijn gekomen met de politie, maar ook wanneer u zelf contact heeft met het Bureau jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming. Dhr. Kroeze is ervaren in zaken over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Heeft u te maken met dit soort zaken, dan doet u er goed aan contact met hem op te nemen. Het is goed dat er iemand met ervaring aan uw kant staat en met u meekijkt en meedenkt wanneer het om uw kinderen gaat. Ook kan dhr. Kroeze u helpen bij problemen bij de omgang met uw kinderen, erkenning of gezag of bij het berekenen van alimentatie.

Pieters Advocaten is een laagdrempelig kantoor. Bel gerust op of kom eens langs. U kunt vaak direct met dhr. Kroeze kennis maken en uw probleem voorleggen.