Dhr mr. J.H.S. Kroeze (Advocaat)

Joris

Sinds 2011 werkt dhr. (Joris) Kroeze bij het kantoor van mw. Pieters. Zijn praktijk bestaat onder meer uit het bieden van bijstand in strafzaken. Op dit terrein kan hij putten uit een ruime ervaring. Hij heeft een aantal jaren gewerkt voor de Rechtbank en ook voor het Openbaar Ministerie waar hij bij alle soorten strafzaken betrokken was. Van fietsdiefstallen tot moordzaken. Van zaken voor de kantonrechter tot megazaken. Dat dhr. Kroeze alle zijden van het strafproces heeft meegemaakt zal hij inzetten om u zo goed mogelijk bij te staan.

Wil de politie met u spreken omdat u wordt verdacht van een strafbaar feit, heeft u een dagvaarding of een strafbeschikking ontvangen? Het is verstandig om met ons kantoor te bellen om te vragen wat we voor u zouden kunnen betekenen. Laat u de kans voorbij gaan om verweer te voeren, dan kan dit later voor vervelende problemen zorgen.

Daarnaast kan dhr. Kroeze u goed helpen bij problemen rondom uw kinderen. Wanneer uw kinderen in contact zijn gekomen met de politie, maar ook wanneer u zelf contact heeft met het Bureau jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming. Dhr. Kroeze is ervaren in zaken over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Heeft u te maken met dit soort zaken, dan doet u er goed aan contact met hem op te nemen. Het is goed dat er iemand met ervaring aan uw kant staat en met u meekijkt en meedenkt wanneer het om uw kinderen gaat. Ook kan dhr. Kroeze u helpen bij problemen bij de omgang met uw kinderen, erkenning of gezag of bij het berekenen van alimentatie.

Pieters Advocaten is een laagdrempelig kantoor. Bel gerust op of kom eens langs. U kunt vaak direct met dhr. Kroeze kennis maken en uw probleem voorleggen.

Dhr. Kroeze is lid van de VNJA Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten