Mw. mr. A.M. Veld (Advocaat)

Agnes Veld

Mw. mr. A.M. (Agnes) Veld, (17 januari 1987) beëdigd als advocaat sinds 2013, heeft een ruime ervaring in asiel en vreemdelingrecht, straf(jeugd)recht. Als ervaren kracht hebben wij haar sinds september 2019 aan ons team mogen toevoegen.

Tijdens haar rechtenstudie 2011 – 2012 heeft zij meegewerkt aan een onderzoek vergelijkend wetsvoorstel in het kader van vrijheidsbeperkende maatregelen  tijdens de voorwaardelijke veroordeling, waarbij onderzocht werd of het gedrag veranderde of beëindigde bij ernstige overlast van de openbare orde.

Mw. mr. A.M. Veld houdt zich op ons kantoor vooral bezighouden met asielrecht en strafrecht.

Mw. mr. A.M. Veld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Asiel- en vluchtelingrecht
  • Strafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.