Mw. mr. J.A.M. (Judith) Kwakman

Judith Kwakman

Mevrouw J.A.M. (Judith) Kwakman (13 juli 1977) werkt met haar eenmansbedrijf Strafrechtpraktijk Kwakman sinds begin 2020 met ons samen onder de naam van Pieters Advocaten. Zij studeerde in 2001 af aan de Rijksuniversiteit Groningen, richting privaat- en strafrecht en heeft sindsdien bij verschillende in het strafrecht gespecialiseerde kantoren gewerkt. Zij heeft in 2009 de specialisatieopleiding strafrecht en in 2012 de specialisatieopleiding jeugdrecht afgerond. Binnen het strafrecht is zij, als één van de weinige strafrechtadvocaten in Nederland, gespecialiseerd in TBS-recht. Daarnaast staat zij mensen bij die om psychische redenen gedwongen opgenomen worden. 

Niet iedereen heeft het geluk om in een zorgzaam en welvarend gezin op te groeien. Balast uit het verleden, psychische problemen, maar vaak ook gewoon het maken van de verkeerde keuzes, kan ertoe leiden dat mensen met het strafrecht te maken krijgen. Mevrouw Kwakman vindt dat iedereen recht heeft op goede rechtsbijstand, of ze nu schuldig zijn of niet. Zij vindt het belangrijk dat haar rechtsbijstand van goede kwaliteit is en is daarom lid van verschillende specialisatieverenigingen, die elk hoge eisen stellen aan dat lidmaatschap. In 2017 heeft zij samen met een aantal andere bevlogen TBS-advocaten de Vereniging van TBS-advocaten opgericht om de kwaliteit van rechtsbijstand aan TBS-gestelden te verbeteren en waarborgen. Zij is als bestuurslid van die vereniging verantwoordelijk voor de nieuwsberichten en nieuwsbrieven op de website van die vereniging: www.tbsadvocaten.org

Lid van de (specialisatie)verenigingen:

– NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten)

– VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten)

– vPAN (Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland)

– Vereniging van TBS-advocaten

– DSA (Drentse Strafrechtadvocaten)

Nevenfuncties

Naast haar werk als advocaat is zij lid van de Commissie van Toezicht bij CTP Veldzicht, een instelling waar zowel TBS-gestelden als gedetineerden verblijven die geen verblijfsstatus in Nederland hebben. Met die commissie moet zij toezicht houden op de naleving van de regels door de directie van CTP Veldzicht en beslist zij als lid van de beklagcommissie over ingediende klachten tegen die directie.

Daarnaast is zij lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Orde van Advocaten. Deze commissie geeft namens de advocatuur advies aan de Minister over door hem ingediende wetsvoorstellen, die hij ter consultatie voorlegt.

Tenslotte is mevrouw Kwakman lid van de Raad van de Orde van Advocaten Noord-Nederland. Deze Raad houdt, samen met de Deken, toezicht op de kwaliteit van de advocatuur. Als portefeuillehouder strafrecht en psychiatrisch patiëntenrecht is zij aanspreekpunt voor de rechtbank en het OM en behartigt zij de belangen van de advocaten in Noord-Nederland zodat zij hun beroep zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Rechtsgebiedenregister

Mevrouw Kwakman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht (waaronder TBS en jeugdstrafrecht)
  • Psychiatisch patiëntenrecht

Deze registratie verplicht haar om in elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.