De advocaten

Het kantoor bestaat uit twee advocaten, die oud genoeg zijn om over een ruime ervaring te beschikken doch jong genoeg  zijn om elk probleem energiek aan te pakken. Het kantoor stelt zich met name open voor particuliere burgers die in conflict zijn geraakt met de overheid, bijvoorbeeld politie en justitie.

Ook in jeugd(straf)rechtelijke zaken kunnen onze advocaten u bijstaan, niet in de laatste plaats wanneer de belangen van  minderjarigen een rol spelen. Ons kantoor treedt vaak op  voor kinderen, meestal wanneer ze met de politie in aanraking  zijn geweest, maar soms ook wanneer er grote zorg is ontstaan over hun ontwikkeling.

Voordat u kiest door welke advocaat u zich zou willen laten bijstaan is het wellicht prettig eerst kennis te maken.