Mw mr. J.B. Pieters (Advocaat)

Tineke Pieters

Mevrouw J.B. (Tineke) Pieters (6 april 1965) is strafrechtspecialist en lid van de NVSA. In 1990 afgestudeerd in het Nederlands recht, hoofdrichtingen Privaat- en Strafrecht aan de universiteit van  Groningen. Daarna heeft zij drie jaar gewerkt als  gerechtssecretaris bij de rechtbank te Middelburg. Sinds 1993 is zij werkzaam in de advocatuur. Zij  maakte deel uit van de Drentse Strafrecht Advocaten, een groep strafrechtspecialisten die het niveau van de strafrechtpleging in Drenthe probeert te  verhogen. 

Daarnaast is zij tot eind 2016 lid geweest van de Commissie van Toezicht van de PI Veenhuizen, locatie  Esserheem. Deze commissie heeft als doel toezicht te houden op de correcte naleving van de regels voor het gevangeniswezen door de directie van deze instelling.

Mevrouw Pieters is werkzaam op het gebied van het strafrecht en jeugdstrafrecht. Zij  heeft de overtuiging dat politie en justitie alleen goed kunnen en  zullen functioneren  wanneer er advocaten zijn die er  kritisch op  toezien dat dit ook gebeurt. Elke burger, ook u, kan worden geconfronteerd met het  optreden van de politie.  Zij het in het verkeer, zij het vanwege een ruzie of vanwege de kinderen. En voor een   rechtvaardige   behandeling van de zaak moet ook uw kant van de  zaak naar voren worden gebracht. Heeft de politie u niet juist behandeld of  verdenkt justitie u van zaken die u niet heeft begaan dan is het beslist  nodig  dat de rechter daarvan kennis kan nemen. En omdat u niet elke dag voor de rechter staat en mevrouw mr. Pieters bijna wel, kan zij u uitstekend bijstaan.

Mevrouw Pieters is een geboren en getogen Drent. U hoeft dan ook  geen dure woorden of hoge tonen te verwachten,  evenmin als een marmeren vloer of water uit een kristallen karaf. En misschien zit  mevrouw Pieters ook  niet iedere dag even strak in het pak, maar ze heeft  verstand van  strafzaken en u kunt er op rekenen dat u het kantoor met  een geruster  gevoel zult verlaten dan u er binnen kwam.

Mw. mr. J.B. Pieters heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Strafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.