Kosten en regelingen

Ons kantoor biedt de mogelijkheid een eerste gesprek kosteloos te voeren zodat kan worden bekeken of wij iets voor u zouden kunnen betekenen. Zo’n gesprek duurt meestal omstreeks 30 minuten. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt maar u mag daarvoor natuurlijk ook gewoon langskomen om een afspraak te maken.

Bij gefinancierde rechtshulp door de Raad voor Rechtsbijstand, die de toevoeging verstrekt, dient u rekening te houden met de eigen bijdrage. In strafrechtprocedures vanaf € 145,00 (incl. 21% BTW). In een civiele procedure is de eigen bijdrage vanaf € 199,00 (incl. 21% BTW). Deze eigen bijdrage voldoet u aan de advocaat. Hiervoor ontvangt u dan een declaratie (factuur). Over het al dan niet betalen van deze eigen bijdrage kan alleen worden afgeweken na overleg met uw advocaat. In civiele procedures dient u rekening te houden met de kosten van door u te betalen griffiegelden aan de rechtbank en/of uittreksels van de gemeente. (Deze bedragen voor de eigen bijdrage en griffiekosten kunnen wijzigen, gemiddeld jaarlijks.)

Als u voorafgaand aan uw procedure contact opneemt met het Juridisch Loket is het mogelijk om een korting te krijgen op eigen bijdrage van de Raad voor Rechtsbijstand van € 54,00. Het Juridisch Loket verwijst u dan naar ons kantoor, middels een diagnosedocument. Voor nadere uitleg hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Indien u een uitkering heeft is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij uw gemeente voor bijzondere bijstand. De gemeente betaald dan de kosten van de eigen bijdrage en griffiekosten. Dit kan per gemeente verschillen dus kunt u vooraf ook even bij uw gemeente informatie opvragen hierover.

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp zullen de advocaten, na overleg met u, vaststellen voor welk tarief uw zaak in behandeling kan worden genomen. Het uurtarief  kan variëren van (€ 170,00 – € 195,00 excl. BTW) € 205,70 – € 235.95 incl. BTW. Dit is afhankelijk van de ervaring van de advocaat die de zaak behandelt en de mate waarin deze advocaat in de betreffende materie is gespecialiseerd. Voorafgaand aan uw zaak zal het uurtarief met u worden afgesproken.

Onder speciale omstandigheden wordt in overleg met uw advocaat van dit uurtarief afgeweken of er kan een vast zaaktarief met u worden afgesproken.

AVG (Gegevensbeveiliging)

Alle gegevens die aan ons worden verstrekt in verband met uw juridische procedure, worden in een beveiligde omgeving versleuteld opgeslagen. Alle advocaten en medewerkers van dit kantoor vallen onder een beroepsgeheim. Uw dossier wordt na afloop van uw procedure bewaard voor de termijn die hiervoor gesteld is door de NoVA. Daarna zal uw dossier vernietigd worden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het procesdossier van politie wordt direct na afloop van de zaak vernietigd.

Inzicht in uw dossier. U kunt u hiervoor een afspraak maken. Een kopie van uw dossier wordt niet verstrekt. Het dossier dat wordt aangemaakt i.v.m. uw procedure gaat over u maar valt onder verantwoordelijkheid van de advocaat en wordt u niet ter hand gesteld. Indien uw procedure wordt overgedragen van de ene advocaat naar de andere, zorgen de advocaten onderling voor de overdracht van uw procesdossier.