Marèll Kuiper (stagiaire juridisch administratief medewerker 3e jaar)


Mw. M. ( Marèll) Kuiper

jaarstagiaire 2019 – 2020

Marèll is 5 september 2019 als stagiaire bij ons kantoor gestart en werkt na de inwerkperiode als volwaardig teamlid met ons mee. Zij zal als stagiaire een jaar bij ons blijven. Zij zal zich bezig houden met alle secretariële taken die zich op ons kantoor voordoen.

Ook zal zij het klanttevredenheidsonderzoek dit jaar weer voortzetten zodra ze hier klaar voor is. Ze houd zich ook bezig met archiefwerkzaamheden.

Ze is werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag.